Impressum / Imprint

DE: Herausgeber

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Germany

T: + 49 (0) 9221 / 709-100
F: + 49 (0) 9221 / 709-339

E-Mail: info@glendimplex.de

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

EN: Editor

Glen Dimplex Germany GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Germany

T: + 49 (0) 9221 / 709-100
F: + 49 (0) 9221 / 709-339

E-mail: info@glendimplex.de

Subject to change and error.

FR: Éditeur

Glen Dimplex Germany GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Germany

T: + 49 (0) 9221 / 709-100
F: + 49 (0) 9221 / 709-339

E-mail: info@glendimplex.de

Sous réserve de modifications et d'erreurs.

IT: Editore

Glen Dimplex Germany GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Germany

T: + 49 (0) 9221 / 709-100
F: + 49 (0) 9221 / 709-339

E-mail: info@glendimplex.de

Con riserva di modifiche ed errori.

PO: Redaktor

Glen Dimplex Germany GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Germany

T: + 49 (0) 9221 / 709-100
F: + 49 (0) 9221 / 709-339

E-mail: info@glendimplex.de

Z zastrzeżeniem zmian i błędów.